Personal

Wärtsilä hade 17.913 (17.528) anställda i slutet av december 2011. Antalet anställda i genomsnitt under januari-december 2011 var 17.708 (18.000). Power Plants hade 855 (835) anställda. Ship Power hade 999 (969) anställda, Services 11.168 (11.150) anställda medan tillverkning och FoU (Wärtsilä Industrial Operations) hade 4.091 (4.210) anställda.

Av Wärtsiläs totala personal fanns 20% (19) i Finland och 35% (37) i övriga Europa. Personalen i Asien stod för 33% (31).

Relaterade artiklar saknas
+
Relaterade artiklar saknasVäxla till Inside Stories