Finansiärer och aktieägare

Finansiärer

År 2011 var Wärtsiläs finansiella poster -16 miljoner euro. Vid slutet av året uppgick Wärtsiläs räntebärande netto främmande kapital till 58 miljoner euro, soliditeten till 41,3% och skuldsättningsgraden till 0,04.

Aktieägarvärde

Till aktieägarna föreslås att 178 miljoner euro utdelas i dividend. Målsättningen är att dividenden skall utgöra 50% av det operativa resultatet per aktie. Den aktiespecifika dividendutdelningen presenteras i noterna till bokslutet. Wärtsiläs resultat per aktie var 1,44 euro/aktie, och marknadsvärdet vid slutet av 2011 var 4.402 miljoner euro.

 

Relaterade artiklar saknas
+
Relaterade artiklar saknasVäxla till Inside Stories