wartsila corporation Wärtsilä Corporation Annual Report 2011

Nyckeltal

Orderingången växte och lönsamheten förblev solid.


Se nyckeltalen »

Budskap

Trots svåra marknadsförhållanden har vi presterat väl.


Läs koncernchefens hälsning »

Engagemang

Vi förbinder oss till hållbar utveckling även i framtiden.


Se vår fokus »

Wärtsilä Inside Stories 2011

Wärtsilä Inside Stories innehåller berättelser, filmer, intervjuer och olika case som demonstrerar såväl vårt åtagande för hållbarhet med milstolpar inom LNG-drifttekniken och klimatsmarta lösningar som den fortsatta framgången inom vårt Smart Power Generation-koncept. Se introduktionsfilmen »

Detaljerade beskrivningar över våra lösningar inom Smart Power Generation samt artiklar som belyser dagens energifrågor. Läs Power Plants-berättelserna »

En utförlig beskrivning om den roll flerdriftstekniken Wärtsilä erbjuder har inom sjöfartsindustrin. Dessutom diskuteras hållbarhetsledning samt driftteknikens inverkan. Läs Ship Power-berättelserna »

Case som återspeglar vår framgång inom Services-verksamheten 2011. Allt från vårt största underhållsavtal till den banbrytande LNG-konverteringen. Läs Service-berättelserna »