Sasol håller koll på kolutsläppen

Hållbarhetsbestyrkad 2011Största delen av elen i Sydafrika genereras med stora kolkraftverk, vilket resulterar i stora utsläpp av koldioxid som anses vara en betydande orsak till den globala uppvärmningen. I juli 2011 slöt Sasol New Energy (SNE) Holdings kontrakt med Wärtsilä om ett kraftverk på 180 MW. Anläggningen blir det största kraftverket på den afrikanska kontinenten som endast drivs med gasmotorer.

SNE är ett affärsområde i företaget Sasol som fokuserar på alternativa bränslen och kemikalier. SNE etablerades 2010 för att undersöka teknologier som kunde integreras i Sasols kärnprocesser för att minska utsläpp av växthusgaser och hjälpa företaget att nå sina långsiktiga mål för energieffektivitet. Sasol har en industrianläggning i Sasolburg, nära Johannesburg, som för närvarande får en del av den el och ånga som behövs från ett kolkraftverk som ägs av bolaget.

I linje med sin strategi för att minska kolutsläppen började Sasol generera kraft med gas genom att installera två gasturbiner i en annan facilitet i Secunda. Ett annat gasdrivet kraftverk baserat på gasmotorer byggs för närvarande i Sasolburg för att ersätta det gamla kolkraftverket. Industrikunderna i regionen vill gärna få en tillförlitlig tillgång till el på grund av de ofta förekommande problemen i elnätet, vilka delvis beror på avbrott i elförsörjningen. Wärtsiläs gasmotorer betraktades som en lovande lösning.

Henri Loubser, verkställande direktör för SNE, förklarar filosofin bakom det nya projektet på följande sätt: ”Utbyggnaden av anläggningen i Sasolburg innebär att den nya kraftverksteknologin kan användas för att bemöta den ökande efterfrågan på el samtidigt som vår gamla genereringsutrustning ersätts med effektivare enheter. Det minskar också vårt beroende av kraftförsörjning från Eskom. Det genomsnittliga kolavtrycket för el från Eskom är nästan 1.000 kg/MWh. Med hjälp av gasmotorteknologi kan vi minska siffran med mer än 40%.” När projektet är slutfört kommer Sasolburgs årliga kolutsläpp att minska med ca en miljon ton.

En annan viktig miljöfaktor är att det nya kraftverket har ett stängt avkylningssystem som inte förbrukar vatten. Det här är en mycket viktig aspekt i en region där vatten är en bristvara.

Kraftverket konstrueras enligt Wärtsiläs nya kraftverksfilosofi – med en arkitektur och interiör som förbättrar funktionaliteten och säkerheten. Maskinhuset är indelat i tre sektioner och varje paket med sex motorer är kopplat till en medelspänningsstation. Radiatorerna finns på taket för att förbättra nedkylningen, viket minimerar fotavtrycket för byggandet. Högspänningsutrustningen finns i en annan byggnad. Verkningsgraden hos Wärtsiläs gasmotorer är också värd att notera, eftersom gasmotorerna fungerar väl trots att kraftverket i Sasolburg ligger på 1700 meters höjd.

Kraftverket i Sasolburg är ett nyckelfärdigt projekt där Wärtsilä ansvarar för alla konstruktions-, planerings och byggnadsarbeten samt kraftgenereringsutrustning och elektriska och mekaniska installationer. Planeringsarbetet har redan inletts och de första motorerna anländer i maj. Enligt planen kommer kraftverket att överlämnas i december 2012.

Kraftverket i Sasolburg är ett banbrytande projekt som väntas få efterföljare. Den nya anläggningen är ett bra bevis på att teknologier som inte bygger på kol erbjuder bra affärsmöjligheter inom kraftförsörjning.

För Wärtsilä sträcker sig projektets betydelse mycket längre än till att vara bolagets första kraftverksprojekt i Sydafrika. ”Vår förmåga att genomföra ett komplett nyckelfärdigt projekt med en garanterad leveranstid och prestanda var avgörande”, säger Arnaud Gouet, affärsutvecklingschef på Wärtsilä. ”Att kunna hjälpa kunder arrangera projektfinansiering samt erbjuda fortlöpande underhåll och support är säkert attraktiva fördelar i framtida förhandlingar om projekt.”

På tal om Wärtsiläs utbud och heltäckande kompetens sade Loubser: ”Wärtsilä har en mycket bra och konkurrenskraftig teknologi – kraftiga motorer med en hög verkningsgrad och bra referenser. Vår relation har varit mycket professionell – en verkligt positiv upplevelse.”

Tillbaka till årsredovisning
Tillbaka till årsredovisning