Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. Liiketoiminnan muut tuotot
     
MEUR 2011 2010
Vuokratuotot 2 2
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 4  
Palvelut konserniyhtiöille 78 69
Muut liiketoiminnan tuotot 1 1
Yhteensä 86 72
     
     
2. Henkilöstökulut
     
MEUR 2011 2010
Palkat ja palkkiot 30 41
Eläkekulut 5 6
Muut pakolliset henkilösivukulut 1 2
Yhteensä 37 48
     
Palkat ja palkkiot    
Toimitusjohtaja, hänen sijaisensa ja hallituksen jäsenet 4 3
     
Emoyhtiön toimitusjohtajan sekä joidenkin johtokunnan jäsenien oikeus siirtyä eläkkeelle on sovittu alkavaksi 60 vuoden iässä.
Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan sekä hänen suoranaisten alaistensa palkoista ja palkkioista.
     
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana 303 389
     
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleita
+
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleitaSiirry Inside Stories -osioon