Rahoittajat ja omistajat

Rahoittajat

Vuonna 2011 Wärtsilän nettorahoituserät olivat -16 milj. euroa. Vuoden lopussa Wärtsilän nettomääräinen korollinen lainapääoma oli 58 milj. euroa sekä omavaraisuusaste 41,3% ja velkaantumisaste 0,04.

Omistaja-arvo

Osakkeenomistajille esitetään jaettavaksi osinkona 178 milj. euroa. Wärtsilän tavoitteena on jakaa osinkopolitiikkansa mukaisesti osinkona 50% toiminnallisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Osakekohtainen osingonjako on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 1,44 euroa, ja yhtiön markkina-arvo oli vuoden 2011 lopussa 4.402 milj. euroa.

Ei aiheeseen liittyviä artikkeleita
+
Ei aiheeseen liittyviä artikkeleitaSiirry Inside Stories -osioon