Sasol valvoo hiilidioksidipäästöjään

Kestävän kehityksen varmennus 2011Suurin osa Etelä-Afrikan sähköntuotannosta tapahtuu isoissa kivihiilivoimaloissa ja synnyttää mittavia hiilidioksidipäästöjä, joita tunnetusti pidetään merkittävänä syynä ilmaston lämpenemiseen. Heinäkuussa 2011 Sasol New Energy (SNE) Holdings tilasi Wärtsilältä 180 megawatin (MW) voimalaitoksen, josta tulee Afrikan mantereen isoin yksinomaan kaasukäyttöisiin moottoreihin perustuva voimala.

SNE on vaihtoehtoisia polttoaineita ja kemikaaleja valmistavan Sasolin liiketoimintaryhmä. Se perustettiin vuonna 2010 kehittämään yhtiön ydinprosesseihin integroitavaa teknologiaa, jonka avulla pystyttäisiin vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä ja saavuttamaan yrityksen pitkän aikavälin energiatehokkuustavoitteet. Sasolilla on Sasolburgissa, Johannesburgin lähistöllä, tehdas, jonka tarvitsemasta sähköstä ja höyrystä osa tuotetaan nykyisin yrityksen omassa hiilivoimalassa.

Sasol aloitti strategiansa mukaiset hiilipäästöjen vähennykset asentamalla ensin kaksi kaasuturbiinia toiselle tehtaalleen Secundaan. Sasolburgiin rakennetaan toista, nykyisen hiilivoimalan korvaavaa kaasuvoimalaa, jossa siis voimakoneiksi tulevat kaasumoottorit. Alueen teollisuusasiakkailla on vahva intressi varmistaa voimansaantinsa, koska kantaverkko on nykyisellään kroonisen epäluotettava. Wärtsilän kaasumoottorit nähdään siksi vahvana vaihtoehtona.

SNE:n toimitusjohtaja Henri Loubser selostaa projektin taustaa: ”Sasolburgin laajennuksen myötä uudella voimalateknologialla voidaan sekä vastata kasvavaan sähkön kysyntään että korvata vanhaa voimalakapasiteettia tehokkaammilla yksiköillä. Samalla riippuvuutemme voimayhtiö Eskomista vähenee. Eskomin tuottaman sähkön hiilijalanjälki on keskimäärin lähes 1.000 kg/MWh. Kaasumoottoriteknologian avulla luku pienenee yli 40 prosenttia.” Projektin valmistuminen leikkaa Sasolburgin vuotuisia hiilipäästöjä noin miljoonalla tonnilla.

Toinen tärkeä ympäristöetu on se, että uuden laitoksen jäähdytys toimii täysin suljetulla kierrolla, joten se ei kuluta lainkaan vettä. Tämä on huomionarvoinen seikka vesipulasta kärsivällä seudulla.

Voimala noudattaa Wärtsilän uutta suunnittelufilosofiaa, jonka mukaan rakennuksen arkkitehtisuunnittelussa ja sisätiloissa on painotettu vahvasti toiminnallisuutta ja turvallisuutta. Voimalarakennus on jaettu kolmeen osastoon, joissa kussakin on keskijännitekytkemöön liitetty kuuden moottorin sarja. Jäähdyttimet on sijoitettu katolle, mikä tehostaa jäähdytystä ja pienentää laitoksen pohja-alaa. Korkeajännitelaitteet on sijoitettu erilliseen rakennukseen. Olennaista on myös voimalaan tulevien Wärtsilän kaasumoottoreiden hyötysuhde; Sasolburgin tehdas sijaitsee 1.700 metrin korkeudella merenpinnasta, mutta se ei haittaa kaasumoottoreiden toimintaa.

Sasolburgin voimala toteutetaan avaimet käteen -periaatteella, jossa Wärtsilä vastaa kaikista suunnittelu-, maarakennus- ja rakennustöistä, toimittaa kaikki voimalan laitteet ja suorittaa sähköiset ja mekaaniset asennukset. Maarakennustyöt ovat jo alkaneet, ja ensimmäiset moottorit saapuvat työmaalle toukokuussa. Valmiin laitoksen luovutus tapahtuu aikataulun mukaan joulukuussa 2012.

Sasolburgin voimala on uraauurtava projekti, jolle odotetaan myös jatkoa. Uusi laitos on selvä näyttö muuhun kuin kivihiileen perustuvan voimalateknologian tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista.

Wärtsilälle projekti on enemmänkin kuin ensimmäinen yhtiön Etelä-Afrikkaan rakentama voimala. ”Keskeistä oli kykymme toteuttaa avaimet käteen -projekti niin aikataulun kuin suorituskykyvaatimustenkin mukaisesti”, Arnaud Gouet, liiketoiminnan kehittämispäällikkö toteaa. ”Kyky auttaa asiakasta projektirahoituksen järjestämisessä ja mahdollisuus tarjota jatkuvaa kunnossapito- ja käyttötukea lienee valtti tulevissa hankeneuvotteluissa.”

Henri Loubser kommentoi Wärtsilän tarjontaa ja yhtiön kokonaisosaamista seuraavasti: ”Wärtsilän teknologia on erittäin hyvää ja kilpailukykyistä – moottorit ovat tehokkaita, niiden hyötysuhde on korkea ja maine hyvä. Yhteistyömme on ollut erittäin ammattimaista, todella myönteinen kokemus.”

Takaisin vuosikertomukseen
Takaisin vuosikertomukseen